|
Super User

INFORMACJA

W Bolesławcu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 6/76 działa Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem.

Celem działalności Ośrodka jest zwiększenie indywidualnej dostępności, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uwikłanych w przemoc z powodu alkoholu i innych uzależnień, w tym także dzieci i młodzieży oraz sprawców przemocy.

Główne działania Ośrodka to:

- udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami w tym uzależnieniem od alkoholu

- prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

- konsultacje psychologiczne

- krótkoterminowe spotkania dla rodzin dotkniętych przemocą z powodu uzależnienia

- praca z dziećmi i młodzieżą

- pomoc w postaci spotkań dla rodzin i par z problemem alkoholowym

- praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków

psychoaktywnych

Z usług Ośrodka korzystać mogą:

Mieszkańcy miasta Bolesławiec, osoby dorosłe i rodziny z problemem przemocy z powodu alkoholu i innych uzależnień - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy.

 

Aktualnie ze względu na COVID – 19 zalecany jest wstępnie telefoniczny kontakt ze specjalistami zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów.

 

Szczegółowe informacje dot. działalności Ośrodka uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00 tel. 75 645 78 23

Działalność Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem - finansowana jest z budżetu Miasta Bolesławiec, ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

  • tarcza-201_small
  • tarcza-203_small
  • tarcza-204_small
  • tarcza-205_small
  • tarcza-207_small
  • tarcza-208_small
  • tarcza-223_small
  • tarcza-225_small