|
Super User

Informator

 

- formy bezpłatnego wsparcia


dla mieszkańców Bolesławca,

znajdujących się w sytuacjach kryzysowych

(uzależnień, przemocy w rodzinie).

Działania finansowane z budżetu miasta Bolesławiec

- w roku 2020

I. Organizacje i instytucje działające w obszarze rozwiązywania problemów uzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy

 

1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień

Prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu.

– Al. Tysiąclecia 32 D/3 (I piętro); 59-700 Bolesławiec

– Pomocy udziela: terapeuta uzależnień

– Dni i godziny przyjęć: poniedziałek: 15:30 - 17:30

piątek: 15:30 - 17:30

– Kontakt: tel. 501 661 140 lub zgłoszenie w Punkcie

 

2. Punkt Przeciwdziałania Narkomanii

Prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Al. Tysiąclecia 32 D/3 (I piętro); 59-700 Bolesławiec

– Pomocy udziela: terapeuta uzależnień

– Dni i godziny przyjęć: poniedziałek: 17:30 - 20:30

piątek: 17:30 - 20:30

– Kontakt: tel. 501 661 140 lub zgłoszenie w Punkcie

 

3. Punkt Wsparcia Rodzin – nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna

Prowadzony przez Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Bolesławcu (tel. 75 735 25 22)

– Al. Tysiąclecia 32 D/4 (II piętro); 59-700 Bolesławiec

– Formy pomocy:

 

Porady prawnika:

udzielane są w Punkcie przy ul. A. Mickiewicza 7 w Bolesławcu,

- każda środa miesiąca: 13:00 - 15:00

- po telefonicznym uzgodnieniu spotkania na nr tel. 75 735 25 22

 

Porady psychologa:

- termin ustalany indywidualnie (2 godz. w miesiącu)

- kontakt: tel. 75 735 25 22

 

4. Prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących
z uzależnienia lub pozostających w abstynencji

- Stowarzyszenie ODNOWA ŻYCIA w Bolesławcu.

- ul. B. Chrobrego 6/11, Bolesławiec; 59 – 700 Bolesławiec

Dyżur informacyjno- konsultacyjny, w:

- poniedziałek, w godz. 17:00 – 18:00

- wtorek, w godz. 16:00 – 18:00

- środa, w godz. 17:00 – 19:00

- kontakt: tel. 664 167 753 lub zgłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia

 

5. Ośrodek ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy

Prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
w pomieszczeniach MOPS (tel. 75 645 78 23)

ul. Cicha 7 w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec,

Pomocy udzielają:

Psycholog, przyjmuje w:

- poniedziałek: 14:00 - 19:00

- piątek: 13:00 - 18:00

kontakt: tel. 607 872 517 lub zgłoszenie w MOPS – pokój nr 6 (parter)

Psychoterapeuta, przyjmuje w:

- wtorek: 15:00 – 18:00

- środa: 9:00 – 15:00

kontakt: tel. 601 921 449 lub zgłoszenie w MOPS

Specjalista psychoterapii uzależnień, przyjmuje w:

wtorek: 14:30 - 16:30

środę: 08:00 - 10:00

kontakt: tel. 571 306 394 lub zgłoszenie w MPOS

6. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Bolesławiec, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1 – biurowiec, III piętro, pokój 312, tel. 75 645 65 62; godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek, wtorek 6:30 - 15:00
- środa, czwartek :
6:30 - 14:30 - piątek : 6:30 - 13:30

 

 

7. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bolesławcu

Urząd Miasta Bolesławiec; Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1 – biurowiec, III piętro

- Przewodnicząca Komisji – Naczelnik Wydziału Społecznego, pokój 303,
tel.
75 645 65 50;

- Sekretarz Komisji - pokój 306, tel. 75 645 65 63, godziny przyjęć

interesantów:

- poniedziałek: godz. 8:00 - 17:00

- wtorek: godz. 8:00 - 12:00

- środa: godz. 8:00 - 16:00

- czwartek: godz. 8:00 - 12:00

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

- ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 645 78 23

Pomocy dla mieszkańców Bolesławca, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, udzielają:

Konsultant prawnik – przyjmuje w: wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 - 12:00 Psycholog – przyjmuje w: wtorek : 14:00 - 18:00; piątek: 12:00 - 18:00

W budynku MOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarnyds. przeciwdziałania przemocy
w rodzi

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Dyrektor MOPS, kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, telefon 75 645 78 25 lub 75 645 78 23 (sekretariat).

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – pracownik socjalny MOPS, kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, telefon 75 645 78 23 (sekretariat).

 

 

II. Lecznictwo Odwykowe

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu

 

1. Lecznictwo stacjonarne

Oddział Leczenia Uzależnień - profesjonalna terapia uzależnienia od alkoholu
Al. Tysiąclecia 30
59-700 Bolesławiec
tel. na Oddział:
57 130 63 48; Oddział udziela pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, innych środków psychoaktywnych oraz hazardu.

2. Lecznictwo ambulatoryjne

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia- profesjonalna terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Al. Tysiąclecia 30
59-700 Bolesławiec
tel. do Rejestracji:
57 130 63 36

Poradnia udziela pomocy osobom uzależnionym od alkoholu lub z uzależnieniem mieszanym oraz członkom rodzin dotkniętych następstwem nadużywania alkoholu.

 

 

3. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji – odtrucia organizmu)

Al. Tysiąclecia 30
59-700 Bolesławiec
tel. na Oddział:
57 130 64 46

Oddział udziela pomocy osobom uzależnionym od alkoholu lub z uzależnieniem mieszanym tj. alkohol i inne środki psychoaktywne.

 

III. GRUPY SAMOPOMOCOWE (w Bolesławcu)

- nieprofesjonalne formy pomocy osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

  1. Wspólnota Anonimowych Alkoholików

 

grupa AA – „ZIBI”

– termin spotkań: poniedziałek, od godz. 19:00

– Al. Tysiąclecia 32 D/3 (I piętro), 59-700 Bolesławiec

– (Pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej)

grupa AA – „EWA” (grupa dla kobiet)

– termin spotkań: wtorek, od godz. 18:00

– Al. Tysiąclecia 32 D/3 (I piętro), 59-700 Bolesławiec

– (Pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej)

grupa AA – „PROBLEM”

– termin spotkań: środa, od godz. 19:00

– Al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych – Oddział 7 A,B)

grupa AA – „KOTWICA”

– termin spotkań: środa, od godz. 19:00
– ul. Jana Pawła II 50 D, 59-700 Bolesławiec (wejście obok apteki)

 

grupa AA – „TRATWA”

– termin spotkań: czwartek, od godz. 19:00
– ul. Jana Pawła II 50 D, 59-700 Bolesławiec (wejście obok apteki)

grupa „ANONIMOWI HAZARDZIŚCI”
– termin spotkań: piątek od godz. 18:00
– ul. Jana Pawła II 50 D, 59-700 Bolesławiec (wejście obok apteki)
– grupa
AA – „BARTEK”
– termin spotkań: sobota, od godz. 19:00
– ul. Jarzębinowa 49, 59-700 Bolesławiec (salka katechetyczna przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)

grupa AA – „NIEDZIELA”
– termin spotkań: niedziela, od godz. 15:00
– ul. Jana Pawła II 50 D, 59-700 Bolesławiec (wejście obok apteki)

- grupa AA - „FUNDAMENT”

- termin spotkania: piątek, od godz. 19:00

- ul. B Chrobrego 6/11, Bolesławiec, 59 - 700 Bolesławiec (siedziba Stowarzyszenia ODNOWA ŻYCIA.

 

 

2. Wspólnota Al - Anon (dorośli członkowie rodzin z problemem alkoholowym, krewni i przyjaciele alkoholików , współuzależnieni)

 

grupa „EDYTA”

– termin spotkań: poniedziałek, od godz. 17:00
- miejsce spotkania: ul. B. Chrobrego 6/11, Bolesławiec, 59 – 700 Bolesławiec
– telefon informacyjny Al-Anon na Dolny Śląsk:
572 945 199, czynny codziennie (10:00 – 20:00)

 

3. Wspólnota Alateen (dzieci i młodzież wychowująca
się w rodzinach z problemem alkoholowym)

 

grupa „Wiosna”

– termin spotkań: wtorek, od godz. 16:30
– miejsce spotkania: ul. B. Chrobrego 6/11, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec

- kontakt tel. : 664 167 753

 

4. Wspólnota Anonimowych Narkomanów

 

grupa AN „Chaos”

– termin spotkań: środa, od godz. 19:00
– miejsce spotkania: ul. Kościelna 2 - Dom Katechetyczny przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu

- kontakt tel. 883 902 856