MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W lutym 2015r. podpisano kolejne porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu dotyczące utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Bolesławcu.
Ośrodek Wsparcia będzie między innymi kontynuował działania realizowane na podstawie programu  tut.  Ośrodka finansowanego ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Bolesławcu  w okresie od lutego do grudnia 2015 r.  poprzez :

- systematyczną długoterminową terapię indywidualną dla ofiar  przemocy,

- konsultacje psychologiczne,

- mediacje rodzinne i terapie dla sprawców przemocy.

 

Celami szczegółowymi ośrodka wsparcia będą:

- zwiększenie dostępności do indywidualnej, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy  w   rodzinie  i  osób uwikłanych w przemoc poprzez prowadzenie terapii i poradnictwa
   specjalistycznego;

- budowanie koalicji lokalnej osób  i instytucji w sprawie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie :

- wspieranie współpracy MOPS ze specjalistami i organizacjami pozarządowymi d/s przemocy,

- wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc  tj. rozszerzenie działań w tym okresie m.in. o grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, programy dla sprawców przemocy, psychoedukacja w zakresie oddziaływań wychowawczych u dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą

 

Z usług ośrodka wsparcia mogą korzystać:

 • - osoby dorosłe doświadczające przemocy - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez MOPS Bolesławiec, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy,
 • - osoby korzystające do tej pory z porad i terapii specjalistów , w formie  kontynuacji.
 • Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc funkcjonuje w Domu Katechetycznym Parafii  Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja przy ul. Kościelnej  2   w Bolesławcu.

|
Super User

W dniu 07.02.2015 r. jak co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu zorganizował zabawę karnawałową dla 50 dzieci w wieku od 5 do 12 lat – podopiecznych tut. Ośrodka.

Zabawa odbyła się dzięki życzliwości i przychylności sponsorów (darowizny pieniężne i rzeczowe z zakładów pracy). Dzieci bawiły się w udostępnionej przez Dom Dziennego Pobytu sali, przy ul. Staroszkolnej 6c. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Muzyczny „Dora”.

W trakcie zabawy karnawałowej dzieci brały udział w konkursach i tańcach, przygotowano również poczęstunek. Główną atrakcją było spotkanie z Mikołajem, który wręczył wszystkim dzieciom paczki.

W organizacji zabawy pracowników socjalnych naszego Ośrodka wspierali wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy MOPS.

Serdeczne podziękowania za wsparcie w zorganizowaniu zabawy składamy również Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu.

 • DSC02340
 • DSC02346
 • DSC02365
 • DSC02387
 • DSC02412

Więcej zdjęć w galerii.

|
Super User

Nasz Ośrodek wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci uczestniczył w „ Świątecznej Zbiórce Żywności” zorganizowanej przez Bank Żywności w dniach 28-29.11.2014 r. w markecie „Carrefour”.
Łącznie zebrano 590,13 kg artykułów spożywczych. Zebranych artykułów pracownicy naszego Ośrodka przygotowali  120 paczek dla osób potrzebujących.

 • DSC02285
 • DSC02286
 • DSC02287
 • DSC02288

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu  przekazuje informacje dotyczące realizacji pomocy  dla osób i rodzin w związku z nadchodzącym okresem zimowym:

 

 1. Osoby bezdomne mają możliwość korzystania z całodobowego schroniska dla mężczyzn prowadzonego przez PCK mieszczącego się w Bolesławcu przy ul. Al.1000-lecia 32 A (na 30 miejsc - istnieje możliwość zwiększenia miejsc poprzez dostawienie łóżek). Osoby w nim przebywające mają zapewnione: dach nad głową i pełne wyżywienie, opiekę lekarską oraz leczenie odwykowe, zaopatrywani są w odzież, bieliznę osobistą oraz środki czystości i higieny osobistej; ponadto tut. Ośrodek w razie konieczności zakupu leków przyznaje tym osobom zasiłki celowe na ich wykup.
  Działalność Schroniska jest dofinansowywana z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec. Nr telefonu 075 732 31 58, fax 075 732 31 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 2. W przypadku braku miejsc w Schronisku w Bolesławcu osoby bezdomne kierowane są do innych Schronisk, poza terenem Bolesławca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ponosi koszty dojazdu tych osób do Schronisk. Ponadto osobom, których ostatnim miejscem zameldowania był Bolesławiec opłaca również koszty pobytu i wyżywienia.

 3. Przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 3, w okresie jesienno-zimowym wznawia działalność ogrzewalnia czynna w godzinach nocnych od 20.00 do 8.00 – dla około 20 osób.
Czytaj więcej...