MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Harmonogram dyżurów na 2024 r.

Informujemy, że w 2024 roku nadal funkcjonuje Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w Bolesławcu Al. Wojska Polskiego 6/76.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów specjalistów na 2024 r. oraz korzystania z usług Ośrodka.

 

Dyżury specjalistów mogą ulegać zmianom o czym będziemy informować na bieżąco.

 

Harmonogram realizacji działań przez Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem

 

 Cały harmonogram specjalistów od stycznia 2024 r. do pobrania:

harmonogram.pdf

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2024 r.

 

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOLOG

Szymon Trzebuniak

- pomoc psychologiczna dla osób uwikłanych w problem uzależnienia i przemocy

 

Styczeń

8, 15, 22, 29
9, 16, 23, 30

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

13.00-18.00

Nr telefonu

kontaktowego

506 019 848

Luty

5, 12, 19, 26
6, 13, 20, 27

Poniedziałek

Wtorek 

15.00-19.00

13.00-17.00

Marzec

4, 11, 18, 25
5, 12, 19, 26

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Kwiecień

8, 15, 22, 29
2, 9, 16, 23, 30

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Maj

6, 13, 20, 27
7, 14, 21, 28

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Czerwiec

3, 10, 17, 24
4, 11, 18, 25

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Lipiec

1, 8, 15, 22, 29
2, 9, 16, 23, 30

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Sierpień

5, 12, 19, 26
6, 13, 20, 27

Poniedziałek

Wtorek 

15.00-19.00

13.00-17.00

Wrzesień

2, 9, 16, 23, 30
3, 10, 17, 27

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Październik

7, 14, 21, 28
1, 8, 15, 22, 29

Poniedziałek

Wtorek 

15.00-19.00

13.00-17.00

Listopad

4, 18, 25
5, 12, 19, 26

Poniedziałek

Wtorek 

15.00-19.00

13.00-17.00

Grudzień

2, 9, 16
3, 10, 17

Poniedziałek

Wtorek 

15.00-19.00

13.00-17.00

 

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2024 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOTERAPEUTA

Grażyna Kieras

- pomoc psychoterapeutyczna dot. nadużyć fizycznych, emocjonalnych i seksualnych

- konsultacje

-interwencja kryzysowa

-udzielanie wsparcia psychologicznego

- psychoedukacja

- konsultacje rodzinne

Styczeń

08, 15, 22,29

16

Poniedziałek

Wtorek

08.30-16.30

9.00-14.00

Nr telefonu kontaktowego

601 921 449

Luty

05, 12, 19, 26

Poniedziałek

 

08.30-16.30

 

Marzec

04, 11, 18, 25

Poniedziałek

 

08.30-16.30

 

Kwiecień

08, 15, 22, 29

 

Poniedziałek

 

 

08.30-16.30

 

Maj

06, 13

20,27

 

Poniedziałek

 

08.30-16.30

 09.00-16.00

Czerwiec

03, 10
17, 24

Poniedziałek

08.30-16.30

09.00-16.00

Lipiec

01, 08, 15, 22

29

Poniedziałek

09.00-16.00

Sierpień

 

05, 12, 19, 26

 

Poniedziałek

09.00-16.00

Wrzesień

02, 09, 16, 23

 

Poniedziałek

 

09.00-16.00

Październik

07, 14, 21, 28

Poniedziałek

 

09.00-16.00

 

Listopad

04, 18, 25

 

Poniedziałek

 

08.30-16.30

Grudzień

02, 09, 16

 

Poniedziałek

 

 

08.30-16.30

 

 

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2024 r.

Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma kontaktu

 

 

 

SPECJALISTA
PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ –
Katarzyna Gałązka
- diagnoza w kierunku uzależnienia
- profilaktyczna działalność edukacyjna
- udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym
- udzielanie wsparcia terapeutycznego osobom po zakończonym leczeniu terapeutycznym i ich rodzinom

Styczeń

2, 16, 30
3,10,17,24,31

Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Nr telefonu
kontaktowego
571 306 394
Luty

13, 27
7, 14, 21, 28

Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Marzec

12, 26
6, 13, 20, 27

Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Kwiecień

9, 23
3, 10, 17, 24

Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Maj

7, 21
8, 15, 22, 29

Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Czerwiec

4, 18
5, 12, 19, 26

Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Lipiec

2, 16, 30
3,10,17,24,31

Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Sierpień

13, 27
7, 14, 21, 28

Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Wrzesień 10, 24
4, 11, 18, 25
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Październik 8, 22
2, 9, 16, 23, 30
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Listopad 5, 19
6, 13, 20, 27
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Grudzień 3, 17, 31
4, 11, 18
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00

 

 

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2024 r.

 

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOLOG

Gabriela Frącala

- pomoc psychologiczna dla rodzin ( rodziców i dzieci ) w których występują trudności wychowawcze w związku z problemem uzależnień i przemocy

 

Styczeń

8, 15, 22, 29
2, 9, 16, 23, 30

Poniedziałek

Wtorek

08.00-13.00

 15.00-19.00

Nr telefonu

kontaktowego

604 759 982

Luty

5, 12, 19, 26
6, 13, 20

Poniedziałek

Wtorek

08.00-13.00

 16.00-20.00

Marzec

4, 11, 18, 25
5, 12, 19, 26

Poniedziałek

Wtorek

08.00-13.00

 16.00-19.00

Kwiecień

8, 15, 22, 29
9, 16, 23, 30

Poniedziałek

Wtorek

08.00-13.00

 15.00-19.00

Maj

6, 13, 20, 27
7, 14, 21, 28

Poniedziałek

Wtorek

08.00-13.00

 15.00-19.00

Czerwiec

3, 10, 17, 24
4, 11, 18, 25

Poniedziałek

Wtorek

08.00-13.00

 15.00-19.00

Lipiec

1, 8, 15, 22,
2, 9, 16, 23

Poniedziałek

Wtorek

08.00-13.00

 15.00-20.00

Sierpień

5, 12, 19, 26
6, 13, 20, 27

Poniedziałek

Wtorek

08.00-13.00

 08.00-13.00

Wrzesień

9, 16, 23, 30
10,17,24

Poniedziałek

Wtorek

08.00-13.00

 16.00-20.00

Październik

7, 14, 21, 28
8, 15, 22, 29

Poniedziałek

Wtorek

08.00-13.00

 15.00-19.00

Listopad

4, 18, 25
5, 12, 19, 26
22

Poniedziałek

Wtorek

Piątek

08.00-13.00

15.00-20.00

 08.00-13.00

Grudzień

2, 9, 16
3, 10

Poniedziałek

Wtorek

08.00-16.00

 15.00-19.00

 

 

 Dyżury specjalistów od stycznia 2024 r.

Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień  tygodnia Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

 

INSTRUKTOR

DS. TERAPII

UZALEŻNIEŃ

Artur Respondek

- prowadzenie indywidualnego                i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Luty

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23

Czwartek

Piątek

15:00 – 20:00

09:00 - 14:00

Nr telefonu

kontaktowego

883 902 856

Marzec

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22, 29

Czwartek

Piątek

15:00 – 20:00

09:00  - 14:00

Kwiecień

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 26

Czwartek

Piątek

15:00 – 20:00

09:00 – 14:00

Maj

2, 9, 16, 23

10, 17, 24, 31

Czwartek

Piątek

15:00 – 20:00

09:00 – 14:00

Czerwiec

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

Czwartek

Piątek

15:00 – 20:00

09:00 – 14:00

Lipiec

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 26

Czwartek

Piątek

15:00 – 20:00

09:00 – 14:00

Sierpień

1, 8, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

   

Czwartek

Piątek

15:00 – 20:00

09:00 – 14:00

   Wrzesień

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

 

Czwartek

Piątek

15:00 – 20:00

09:00 – 14:00

Październik

3, 10, 17, 24, 31

4, 11, 18, 25

   

Czwartek

Piątek

15:00 – 20:00

 09:00 – 14:00

Listopad

7, 14, 21, 28

8, 15, 22, 29

 

Czwartek

Piątek

15:00 – 20:00

09:00 – 14:00

Grudzień

5, 12, 19

6, 13, 20, 27

 

Czwartek

Piątek

 

15:00 – 20:00

09:00 – 14:00

 

 

 

Dyżury specjalistów 2024 r. 

Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PEDAGOG, SOCJOTERAPEUTA

Barbara Makowska

- prowadzenie profilaktyki dzieci i młodzieży

- psychoedukacja oraz wsparcie terapeutyczne dzieci, młodzieży i rodzin

- wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży uzależnionej behawioralnie

Styczeń

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24, 31

 

Wtorek

Środa

 

15:30 – 19:30

 

Nr telefonu

kontaktowego

503 458 832

Luty

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

Wtorek

Środa

 

 

15:30 – 19:30

 

Marzec

 

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

 

Wtorek

Środa

 

15:30 – 19:30

 

Kwiecień

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24

Wtorek

Środa

 

15:30 – 19:30

 

Maj

7, 14, 21, 28

8, 15, 22, 29

Wtorek

Środa

 

15:30 – 19:30

 

Czerwiec

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 26

Wtorek

Środa

 

15:30 – 19:30

 

Lipiec

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24, 31

Wtorek

Środa

 

09:00 – 13:00

 

Sierpień

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

Wtorek

środa

 

09:00-13:00

Wrzesień

3, 10, 17, 24

4, 11, 18, 25

Wtorek

Środa

 

15:30 – 19:30

 

Październik

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

Wtorek

Środa

 

15:30 – 19:30

 

Listopad

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

Wtorek

Środa

 

15:30 – 19:30

 

Grudzień

3, 10, 17

4, 11, 18

Wtorek

Środa

 

15:30 – 19:30

 

 

 

Dyżury specjalistów 2024 r.

 

Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień  tygodnia Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PRAWNIK

Joanna Bromboszcz – Malak

 

-konsultacje prawne

Styczeń 2, 9, 16, 23, 30

 

Wtorek

 

 

12:00 – 14:00

 

Nr telefonu

kontaktowego

605 055 084

Luty 6, 13, 20, 27

 

Wtorek

 

 

12:00 – 14:00

Marzec 5, 12, 19, 26

Wtorek

12:00 – 14:00
Kwiecień 2, 9, 16, 23, 30 Wtorek

 

12:00 – 14:00

 

Maj 7, 14, 21, 28

 

Wtorek

12:00 – 14:00
Czerwiec 4, 11, 18, 25

 

Wtorek

 

 

12:00 – 14:00

 

Lipiec 2, 9, 16, 23, 30 Wtorek

 

12:00 – 14:00

 

Sierpień 6, 13, 20, 27

Wtorek

 

12:00 – 14:00

 

Wrzesień 3, 10, 17, 24

 

Wtorek

 

 

12:00 – 14:00

 

Październik 1, 8, 15, 22, 29

 

Wtorek

 

12:00 – 14:00
Listopad 5, 12, 19, 26

 

Wtorek

 

12:00 – 14:00
Grudzień 3, 10, 17 Wtorek

12:00 – 14.00

 

 

 

 

 

Kategoria: