MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu rozpoczął realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego
ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad opieką dot. osób zależnych.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Bolesławiec sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - DZ. U. z 2021 r. poz. 573 ) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art.5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą:

  • w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

(w załączeniu karta zgłoszenia do Programu oraz karta oceny stanu zdrowia)

Osoby zainteresowane udziałem
w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Bolesławcu ul. Cicha 7, tel.75 645 78 23

Załącznik 1 - karta zgłoszenia do Programu

Załącznik 2 - karta oceny

DOFINANSOWANIE

Kategoria: