MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego nawiązującego do działalności Centrum Wolontariatu

II. Organizator i przedmiot konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu , ogłasza konkurs na logo Centrum Wolontariatu, które stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. Wybrane Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością Centrum Wolontariatu w MOPS w Bolesławcu.

Logo będzie przeznaczone w szczególności do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, reprezentacyjnych i korespondencyjnych. Powinno jednoznacznie kojarzyć się z instytucją i oddawać charakter jej działalności.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 19 lat.

Czytaj więcej...

|
Super User

         W dniu 15 września 2012 r. myśliwi  z Koła Łowieckiego „ Cyranka” zorganizowali spotkanie integracyjne dla dzieci podopiecznych naszego Ośrodka.
          Celem spotkania było zebranie karmy  dla zwierząt, które w okresie zimowym dokarmiają członkowie koła łowieckiego.  
         W tym dniu dzieci mogły zapoznać się z działalnością Koła oraz różnymi gatunkami zwierząt występującymi w naszych lasach. Dzieci mogły zobaczyć trofea myśliwskie oraz eksponaty.  Pogadanka przeprowadzona przez myśliwych uświadomiła wszystkim uczestnikom jak wielka jest rola człowieka w prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej.
Organizatorzy przygotowali dla dzieci poczęstunek oraz konkursy z nagrodami.

Galeria

|
Super User    W dniu 20 października 2012 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu odbyło się spotkanie dyrekcji z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka, które zainaugurowało powstanie Centrum Wolontariatu.
    Celem powstania Centrum Wolontariatu jest wspieranie przez wolontariuszy dotychczasowych działań  pracowników socjalnych,  współdziałanie z nimi w realizacji misji Ośrodka, tworzenie lokalnej siatki więzów międzyludzkich i przełamywanie stereotypu, że pomoc społeczna to tylko „ rozdawanie pieniędzy”.
Zamierzeniem tut. Ośrodka jest włączanie osób z różnych środowisk w działalność wolontarystyczną. Angażowanie wolontariuszy  w działania  na rzecz ludzi nie radzących sobie z otaczającą ich rzeczywistością, a tym samym promowanie postaw obywatelskich. Podejmowane działania będą miały na celu zminimalizowanie bądź rozwiązywanie problemów społecznych dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli.

Decyzją Dyrektora MOPS koordynatorem Centrum Wolontariatu została Beata Kołodziej.  
Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy do zgłaszania się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, bezpośrednio do pracowników socjalnych :
Beaty Kołodziej pok. nr 6 i Iwony Marcinkiewicz pok. nr 4  w godzinach  od 8.00 do 10.00 i każdy wtorek i czwartek od godz. 14.00 do 15.00

Zapraszamy osoby chętne do współpracy !!!!!!!!


Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba „ wyobraźni miłosierdzia”.

Jan Paweł II

|
Super User

Pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informują, że obsługują interesantów zgodnie z podziałem alfabetycznym w godzinach:

Renata Owsianik
(p. 11)
A, B, C, Ć, D, E, G, do Mę, N, Z, Ź;
Joanna Nowak
(p. 7)
F, H, I, J, K, od Mi, O, Ś;
Katarzyna Różycka
(p. 7)
L, Ł, P, R, S , T, U, V, W;
Karolina Kapusz
(p. 11)
postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Poniedziałek - od 11.00 do 15.00
Wtorek - od 7.30 do 11.30
Środa - od 7.30 do 11.30
Czwartek - od 7.30 do 11.30
Piątek - od 7.30 do 11.30

Od 1 września 2012 r. osoby składające wnioski o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny będą przyjmowane z numerkami wydawanymi w dniu przyjmowania w godzinach:

Poniedziałek od 11.00
Wtorek - Piątek od 7.15

 

Osoby składające wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pilęgnacyjnego i wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) będą przyjmowane bez numerków w godzinach przyjmowania klientów zgodnie z podziałem alfabetycznym.