MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Informator

 

- formy bezpłatnego wsparcia


dla mieszkańców Bolesławca,

znajdujących się w sytuacjach kryzysowych

(uzależnień, przemocy w rodzinie).

Działania finansowane z budżetu miasta Bolesławiec

- w roku 2020

I. Organizacje i instytucje działające w obszarze rozwiązywania problemów uzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy

 

1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień

Prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu.

– Al. Tysiąclecia 32 D/3 (I piętro); 59-700 Bolesławiec

– Pomocy udziela: terapeuta uzależnień

– Dni i godziny przyjęć: poniedziałek: 15:30 - 17:30

piątek: 15:30 - 17:30

– Kontakt: tel. 501 661 140 lub zgłoszenie w Punkcie

 

2. Punkt Przeciwdziałania Narkomanii

Prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Al. Tysiąclecia 32 D/3 (I piętro); 59-700 Bolesławiec

– Pomocy udziela: terapeuta uzależnień

– Dni i godziny przyjęć: poniedziałek: 17:30 - 20:30

piątek: 17:30 - 20:30

– Kontakt: tel. 501 661 140 lub zgłoszenie w Punkcie

 

3. Punkt Wsparcia Rodzin – nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna

Prowadzony przez Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Bolesławcu (tel. 75 735 25 22)

– Al. Tysiąclecia 32 D/4 (II piętro); 59-700 Bolesławiec

– Formy pomocy:

 

Porady prawnika:

udzielane są w Punkcie przy ul. A. Mickiewicza 7 w Bolesławcu,

- każda środa miesiąca: 13:00 - 15:00

- po telefonicznym uzgodnieniu spotkania na nr tel. 75 735 25 22

 

Porady psychologa:

- termin ustalany indywidualnie (2 godz. w miesiącu)

- kontakt: tel. 75 735 25 22

 

4. Prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących
z uzależnienia lub pozostających w abstynencji

- Stowarzyszenie ODNOWA ŻYCIA w Bolesławcu.

- ul. B. Chrobrego 6/11, Bolesławiec; 59 – 700 Bolesławiec

Dyżur informacyjno- konsultacyjny, w:

- poniedziałek, w godz. 17:00 – 18:00

- wtorek, w godz. 16:00 – 18:00

- środa, w godz. 17:00 – 19:00

- kontakt: tel. 664 167 753 lub zgłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia

 

5. Ośrodek ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy

Prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
w pomieszczeniach MOPS (tel. 75 645 78 23)

ul. Cicha 7 w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec,

Pomocy udzielają:

Psycholog, przyjmuje w:

- poniedziałek: 14:00 - 19:00

- piątek: 13:00 - 18:00

kontakt: tel. 607 872 517 lub zgłoszenie w MOPS – pokój nr 6 (parter)

Psychoterapeuta, przyjmuje w:

- wtorek: 15:00 – 18:00

- środa: 9:00 – 15:00

kontakt: tel. 601 921 449 lub zgłoszenie w MOPS

Specjalista psychoterapii uzależnień, przyjmuje w:

wtorek: 14:30 - 16:30

środę: 08:00 - 10:00

kontakt: tel. 571 306 394 lub zgłoszenie w MPOS

6. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Bolesławiec, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1 – biurowiec, III piętro, pokój 312, tel. 75 645 65 62; godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek, wtorek 6:30 - 15:00
- środa, czwartek :
6:30 - 14:30 - piątek : 6:30 - 13:30

 

 

7. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bolesławcu

Urząd Miasta Bolesławiec; Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1 – biurowiec, III piętro

- Przewodnicząca Komisji – Naczelnik Wydziału Społecznego, pokój 303,
tel.
75 645 65 50;

- Sekretarz Komisji - pokój 306, tel. 75 645 65 63, godziny przyjęć

interesantów:

- poniedziałek: godz. 8:00 - 17:00

- wtorek: godz. 8:00 - 12:00

- środa: godz. 8:00 - 16:00

- czwartek: godz. 8:00 - 12:00

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

- ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 645 78 23

Pomocy dla mieszkańców Bolesławca, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, udzielają:

Konsultant prawnik – przyjmuje w: wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 - 12:00 Psycholog – przyjmuje w: wtorek : 14:00 - 18:00; piątek: 12:00 - 18:00

W budynku MOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarnyds. przeciwdziałania przemocy
w rodzi

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Dyrektor MOPS, kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, telefon 75 645 78 25 lub 75 645 78 23 (sekretariat).

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – pracownik socjalny MOPS, kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, telefon 75 645 78 23 (sekretariat).

 

 

II. Lecznictwo Odwykowe

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu

 

1. Lecznictwo stacjonarne

Oddział Leczenia Uzależnień - profesjonalna terapia uzależnienia od alkoholu
Al. Tysiąclecia 30
59-700 Bolesławiec
tel. na Oddział:
57 130 63 48; Oddział udziela pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, innych środków psychoaktywnych oraz hazardu.

2. Lecznictwo ambulatoryjne

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia- profesjonalna terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Al. Tysiąclecia 30
59-700 Bolesławiec
tel. do Rejestracji:
57 130 63 36

Poradnia udziela pomocy osobom uzależnionym od alkoholu lub z uzależnieniem mieszanym oraz członkom rodzin dotkniętych następstwem nadużywania alkoholu.

 

 

3. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji – odtrucia organizmu)

Al. Tysiąclecia 30
59-700 Bolesławiec
tel. na Oddział:
57 130 64 46

Oddział udziela pomocy osobom uzależnionym od alkoholu lub z uzależnieniem mieszanym tj. alkohol i inne środki psychoaktywne.

 

III. GRUPY SAMOPOMOCOWE (w Bolesławcu)

- nieprofesjonalne formy pomocy osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

  1. Wspólnota Anonimowych Alkoholików

 

grupa AA – „ZIBI”

– termin spotkań: poniedziałek, od godz. 19:00

– Al. Tysiąclecia 32 D/3 (I piętro), 59-700 Bolesławiec

– (Pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej)

grupa AA – „EWA” (grupa dla kobiet)

– termin spotkań: wtorek, od godz. 18:00

– Al. Tysiąclecia 32 D/3 (I piętro), 59-700 Bolesławiec

– (Pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej)

grupa AA – „PROBLEM”

– termin spotkań: środa, od godz. 19:00

– Al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych – Oddział 7 A,B)

grupa AA – „KOTWICA”

– termin spotkań: środa, od godz. 19:00
– ul. Jana Pawła II 50 D, 59-700 Bolesławiec (wejście obok apteki)

 

grupa AA – „TRATWA”

– termin spotkań: czwartek, od godz. 19:00
– ul. Jana Pawła II 50 D, 59-700 Bolesławiec (wejście obok apteki)

grupa „ANONIMOWI HAZARDZIŚCI”
– termin spotkań: piątek od godz. 18:00
– ul. Jana Pawła II 50 D, 59-700 Bolesławiec (wejście obok apteki)
– grupa
AA – „BARTEK”
– termin spotkań: sobota, od godz. 19:00
– ul. Jarzębinowa 49, 59-700 Bolesławiec (salka katechetyczna przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)

grupa AA – „NIEDZIELA”
– termin spotkań: niedziela, od godz. 15:00
– ul. Jana Pawła II 50 D, 59-700 Bolesławiec (wejście obok apteki)

- grupa AA - „FUNDAMENT”

- termin spotkania: piątek, od godz. 19:00

- ul. B Chrobrego 6/11, Bolesławiec, 59 - 700 Bolesławiec (siedziba Stowarzyszenia ODNOWA ŻYCIA.

 

 

2. Wspólnota Al - Anon (dorośli członkowie rodzin z problemem alkoholowym, krewni i przyjaciele alkoholików , współuzależnieni)

 

grupa „EDYTA”

– termin spotkań: poniedziałek, od godz. 17:00
- miejsce spotkania: ul. B. Chrobrego 6/11, Bolesławiec, 59 – 700 Bolesławiec
– telefon informacyjny Al-Anon na Dolny Śląsk:
572 945 199, czynny codziennie (10:00 – 20:00)

 

3. Wspólnota Alateen (dzieci i młodzież wychowująca
się w rodzinach z problemem alkoholowym)

 

grupa „Wiosna”

– termin spotkań: wtorek, od godz. 16:30
– miejsce spotkania: ul. B. Chrobrego 6/11, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec

- kontakt tel. : 664 167 753

 

4. Wspólnota Anonimowych Narkomanów

 

grupa AN „Chaos”

– termin spotkań: środa, od godz. 19:00
– miejsce spotkania: ul. Kościelna 2 - Dom Katechetyczny przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu

- kontakt tel. 883 902 856

 

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Centrum Świadczeń Rodzinie  informuje, iż od 03 sierpnia 2020 r. będzie wznowiona  możliwość  osobistego załatwiania spraw, przy zachowaniu wymogów sanitarnych.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci będą obsługiwaniu przy  1  stanowisku Centrum Świadczeń Rodzinie w godzinach:  


poniedziałek                       od 08.00        do     16.30
wtorek, środa, czwartek    od 08.00         do   15.00
piątek                                 od 08.00            do   13.30

Ponadto, przy Centrum Świadczeń Rodzinie znajduje się urna,
do której będzie można składać wnioski w sprawach
o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Wszystkich interesantów obowiązywać będzie wysoki reżim sanitarny. Będą zobowiązani do zasłaniania ust i nosa maseczką lub odzieżą, a także dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się w holu  biurowca.
Każda osoba wchodząca do budynku urzędu będzie zobowiązana przez pracownika CŚR do zmierzenia  temperatury ciała.

Zaleca się, aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.