MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Zabawa karnawałowa

 

Z okazji Międzynarodowego Święta Wolontariatu składamy wszystkim wolontariuszom podziękowania za prace wolontarystyczną na rzecz podopiecznych naszego Ośrodka, bezinteresowną pomocą, za czas, poświęcenie, a przede wszystkim za serce pełne miłości, ofiarowane innym .

Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem,

ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.”

Gabriel Garcia Markuez

W tym szczególnym dniu szczególnie cieszymy się, że Powiat Bolesławiec z okazji Międzynarodowego Święta Wolontariusza docenił naszą wolontariuszkę Małgorzata Kapuścińską, firmę Carrefour Bolesławiec, którzy otrzymali wyróżnienie „Wolontariusz Roku 2022”, nominował do nagrody Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu.

Gratulacje.

 

  • IMG-20221203-WA0001
  • IMG-20221203-WA0002
  • IMG-20221205-WA0002
  • IMG-20221205-WA0003
  • IMG-20221205-WA0004
  • IMG-20221205-WA0005
  • IMG-20221205-WA0006
  • IMG-20221205-WA0007

|
Super User

DODATEK ELEKTRYCZNY

Gmina Miejska Bolesławiec informuje, że w Bolesławcu realizacją ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Wnioski będzie można składać
od 01 grudnia 2022 r. do 01 lutego 2023 r.

- osobiście lub przez pełnomocnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bolesławcu, ul. Cicha 7, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30,
tel. 075 645 78 12.

- za pośrednictwem poczty – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec,

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP:/mopsboleslawiec/skrytka (wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego
jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane
do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych
lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków
(w przypadku pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie należy rozumieć:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 1.000,00 zł. Dodatek wypłaca się w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej
niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500,00 zł.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny
nie przysługuje.

Wniosek o dodatek elektryczny można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu (www.mops.boleslawiec.pl)
w zakładce aktualności, a także osobiście w siedzibie MOPS w Bolesławcu
ul. Cicha 7 od pon. do pt. w godz. 7.30 – 14.30.

 

Wzór wniosku

Klauzula - dodatek elektryczny

 

|
Super User

INFORMACJA
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI w CARITAS PRZY
UL. KOŚCIELNEJ w DNIACH
14,15,16 listopada 2022 R.
w GODZINACH OD 10.00 DO 14.00
POMOC WYDAWANA WYŁĄCZNIE DLA OSÓB Z LISTY MOPS