MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User    W dniu 20 października 2012 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu odbyło się spotkanie dyrekcji z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka, które zainaugurowało powstanie Centrum Wolontariatu.
    Celem powstania Centrum Wolontariatu jest wspieranie przez wolontariuszy dotychczasowych działań  pracowników socjalnych,  współdziałanie z nimi w realizacji misji Ośrodka, tworzenie lokalnej siatki więzów międzyludzkich i przełamywanie stereotypu, że pomoc społeczna to tylko „ rozdawanie pieniędzy”.
Zamierzeniem tut. Ośrodka jest włączanie osób z różnych środowisk w działalność wolontarystyczną. Angażowanie wolontariuszy  w działania  na rzecz ludzi nie radzących sobie z otaczającą ich rzeczywistością, a tym samym promowanie postaw obywatelskich. Podejmowane działania będą miały na celu zminimalizowanie bądź rozwiązywanie problemów społecznych dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli.

Decyzją Dyrektora MOPS koordynatorem Centrum Wolontariatu została Beata Kołodziej.  
Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy do zgłaszania się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, bezpośrednio do pracowników socjalnych :
Beaty Kołodziej pok. nr 6 i Iwony Marcinkiewicz pok. nr 4  w godzinach  od 8.00 do 10.00 i każdy wtorek i czwartek od godz. 14.00 do 15.00

Zapraszamy osoby chętne do współpracy !!!!!!!!


Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba „ wyobraźni miłosierdzia”.

Jan Paweł II

Kategoria: