Get Adobe Flash player

Centrum wolontariatu

Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc

261131
Dziasiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Razem
130
195
2170
255774
2170
8887
261131

 

 

Wykaz dokumentów na rok 2015/2016. pdf download
   
Wniosek o wydanie zaświadczenia. pdf download
   
 FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  pdf download
   
 FA-2  Oświadczenie o wysokości skladek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. pdf download
   
 FA-3  Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. pdf download
   
FA-4 Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. pdf download
   
FA-5 Oświadczenie o nieotrzymywaniu alimentów bezposrednio od dłużnika alimentacyjnego. pdf download
   
FA-6 Protokół postępowania w związku ze zmianą sytuacji życiowej/materialnej. pdf download
   
FA-7 Oświadczenie - art. 10 Kpa pdf download
   
FA-8 Oświadczenie do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016. pdf download