MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

 

 

Wykaz dokumentów na rok 2015/2016. Pobierz
   
Wniosek o wydanie zaświadczenia. Pobierz
   
 FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  Pobierz
   
 FA-2  Oświadczenie o wysokości skladek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Pobierz
   
 FA-3  Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Pobierz
   
FA-4 Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Pobierz
   
FA-5 Oświadczenie o nieotrzymywaniu alimentów bezposrednio od dłużnika alimentacyjnego. Pobierz
   
FA-6 Protokół postępowania w związku ze zmianą sytuacji życiowej/materialnej. Pobierz
   
FA-7 Oświadczenie - art. 10 Kpa Pobierz
   
FA-8 Oświadczenie do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016. Pobierz

 

 

Kategoria: