MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu rozpoczyna realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie
ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w:

wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie
i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu
przy ich realizacji,

załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu
i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

(w załączeniu karta zgłoszenia do Programu)

Osoby zainteresowane udziałem w Programie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”
prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Bolesławcu ul. Cicha 7, tel.75 645 78 23

Załącznik 1 - Karta zgłoszenia do Programu

 

fundusz1

Kategoria: