MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

rodzina500

Gmina Miejska Bolesławiec przystępuje do realizacji Programu "Rodzina 500 plus", który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokość 500,00 zł m-nie. na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka  na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych mieszkańcom Bolesławca od 01 kwietnia 2016 r. będzie zajmować się nowo utworzone Centrum Świadczeń Rodzinie w siedzibie Urzędu Miasta przy pl. J. Piłsudskiego 1 (parter biurowca).  Wnioski dostępne będą w Biurze Obsługi Interesanta ( Rynek 41 – Ratusz) Centrum Świadczeń Rodzinie, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Cichej  7 oraz na stronach internetowych www.mpips.gov.pl, www.boleslawiec.eu, www.mops.boleslawiec.pl

 

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie.  Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na ePUAP,  pod adresem  http://www.epuap.gov.pl/.

 

Aktualnie wstępne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego będzie można pozyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cicha 7 w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w pokojach Nr 7 i 11
 od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć interesantów tj.:
- poniedziałek     w godz. od 11.00 do 15.00;
- od wtorku do piątku     w godz. od   7.30 do 11.30

 

oraz pod numerami telefonów: 756457817 i  756457821.

 

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

|
Super User

W dniu 30.01.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu zorganizował zabawę karnawałową dla 50 dzieci w wieku od 5 do 12 lat – podopiecznych tut. Ośrodka.
Zabawa odbyła się dzięki życzliwości i przychylności sponsorów – darowizny pieniężne
i rzeczowe z zakładów pracy. Dzieci bawiły się w sali udostępnionej przez Dom Dziennego Pobytu w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej 6c. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny „FOREST”.
W trakcie zabawy karnawałowej dzieci brały udział w tańcach i konkursach, które prowadził animator kultury i ww. zespół. Głównymi atrakcjami było malowanie twarzy przez wolontariuszy, robienie przez animatora kompozycji balonowych i spotkanie z Mikołajem, który wręczył wszystkim dzieciom paczki.
Serdeczne podziękowania za wsparcie w zorganizowaniu zabawy składamy wszystkim sponsorom, wolontariuszom z Centrum Wolontariatu przy MOPS, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, kierownikowi Dziennego Domu Pobytu, zespołowi muzycznemu „Forest”, animatorowi kultury i koleżankom z pracy.

 • DSC02816
 • DSC02851
 • DSC02852
 • DSC02857
 • DSC02859
 • DSC02879
 • DSC02883
 • DSC02891
 • DSC02892
 • DSC02895
 • DSC02898
 • DSC02917
 • DSC02952
 • DSC02991
 • DSC02998
 • DSC03000
 • DSC03007
 • DSC03095
 • DSC03096
 • DSC03099

 

|
Super User

Nasze Centrum Wolontariatu włączyło się  w organizację w  „Bolesławieckiej Gwiazdki  Życzliwości” , która odbyła się w dniu 17.12.2015 r. Wolontariusze wraz z pracownikami MOPS częstowali mieszkańców Bolesławca słodkościami, które sami upiekli.

 • DSC02573
 • DSC02575
 • DSC02579
 • DSC02580
 • DSC02581
 • DSC02586
 • DSC02588
 • DSC02596
 • DSC02621
 • DSC02632
 • DSC02644
 • DSC02669
 • DSC02672
 • DSC02723

|
Super User

W dniach 11, 12 grudnia 2015 r. pracownicy Naszego Ośrodka wspólnie z wolontariuszami z Centrum Wolontariatu uczestniczyli w zbiórce żywności. Zbiórkę zorganizował Oddział „Caritas” działający przy Parafii Wniebowzięcia Najświeższej Marii Panny i św. Mikołaja. W ciągu dwóch dni zebrano 2300 kg żywności, z której przygotowano ponad 100 paczek dla osób ubogich z tereny Bolesławca.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom dzięki , którym była możliwość przygotowania tak wielu paczek.