MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Rodzina 500 +

1 czerwca 2021 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w rządowym programie Rodzina 500PLUS,
który potrwa do 31 maja 2022 r.


WAŻNE !!!


Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem!!


wnioski elektroniczne
za pomocą portalu Emp@tia, portalu PUE ZUS oraz kanały bankowości elektronicznej.


wnioski tradycyjnie (papierowe) złożone do przygotowanej urny
w Centrum Świadczeń Rodzinie w Bolesławcu (Pl. Piłsudskiego 1)

|
Super User

Dzienny Dom "Senior +" w Bolesławcu od kilku miesięcy proponuje seniorom zajęcia animacji społecznej. Dzięki nim próbujemy zmieniać nasze otoczenie na bardziej przyjazne. Jednym z efektów jest krótki spot, w którym seniorzy namawiają do wzajemnej uprzejmości i "wspierania się" choćby uśmiechem. Mamy nadzieję, że dołączycie ;)

 


Dzienny Dom "Senior+" w Bolesławcu
ul. Staroszkolna 6c
59-700 Bolesławiec
www.ddzp.boleslawiec.pl

 

 

 

 Działania współfinansowane są ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025.

 

 

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu rozpoczął realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowanego
ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad opieką dot. osób zależnych.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Bolesławiec sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z  orzeczeniami równoważnymi, które: mają niepełnosprawność sprężoną/złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu tj. nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

  • w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

  • w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

(w załączeniu karta zgłoszenia do Programu oraz karta oceny stanu zdrowia)

Osoby zainteresowane udziałem
w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Bolesławcu ul. Cicha 7, tel.75 645 78 23

Załącznik 1 - karta zgłoszenia do Programu

Załącznik 2 - karta oceny

 

fundusz2

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu rozpoczyna realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie
ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w:

wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie
i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu
przy ich realizacji,

załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu
i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

(w załączeniu karta zgłoszenia do Programu)

Osoby zainteresowane udziałem w Programie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”
prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Bolesławcu ul. Cicha 7, tel.75 645 78 23

Załącznik 1 - Karta zgłoszenia do Programu

 

fundusz1